Struktura organizacyjna urzędu

Biuro Administracji i Logistyki
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-13-49
fax: (+48) 42 664-11-12
Pracownicy: znajdź pracownika

Dyrektor
Agnieszka Głogowska
tel.: (+48) 42 664-12-10
pokój: E 131

Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należą sprawy z zakresu zapewnienia funkcjonowania Urzędu oraz obsługi Dyrektora Generalnego w zakresie zamówień publicznych, informatyzacji, prowadzenia archiwum zakładowego, obsługi kancelaryjnej Urzędu, a także bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw przeciwpożarowych.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane