Struktura organizacyjna urzędu

Oddział dziedzictwa kulturowego i ochrony pamięci narodowej
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
pok.: 134A, 134B, 134C, bud. E
tel.: (+48) (+48) 42 664-20-39, (+48) 42 664-20-38, (+48) 42 664-20-85
fax: (+48) (+48) 42 664-13-42
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Rafał Jaksa
tel.: (+48) 42 664-20-39
Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych,
 • zatwierdzanie projektów budowy pomników i projektów innych urządzeń na grobach lub cmentarzach wojennych,
 • sporządzanie planów rocznych budżetu Wojewody w zakresie przydzielania gminom dotacji na utrzymywanie grobów i cmentarzy wojennych oraz nadzór nad ich realizacją,
 • wspieranie i promowanie twórczości artystycznej, podejmowanie działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochrona dziedzictwa kultury, promowanie działań ukazujących wielonarodowościowe i wielokulturowe tradycje Łodzi i województwa.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane