Struktura organizacyjna urzędu

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-16-47, 42 664-12-82
fax: (+48) 42 664-11-60
Pracownicy: znajdź pracownika

Dyrektor
Ewa Wardęga
tel.: (+48) 42 664-10-61

Do zakresu działań Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli należą w szczególności:

 • sprawy z zakresu obsługi prawnej wojewody i urzędu,
 • organizacja urzędu,
 • prowadzenie spraw pracowniczych pracowników urzędu i kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich,
 • redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego,
 • sprawy skarg i kontroli.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane