Struktura organizacyjna urzędu

Wicewojewoda Łódzki
Karol Młynarczyk
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
pok.: bud. A, parter, pok. 014
tel.: (+48) 42 664–10-50, 42 664-14-47
fax: (+48) 42 664-10-60

Karol Młynarczyk (ur. 1958 r.) – mieszkaniec gminy Strzelce Wielkie, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Jest lekarzem – specjalistą chorób wewnętrznych 1. i 2. stopnia oraz specjalistą 2. stopnia medycyny rodzinnej. Od 30 lat pracuje w Oddziale Chorób Wewnętrznych SP ZOZ Pajęczno i w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Strzelcach Wielkich. W 2002 r. z woli załogi został powołany na stanowisko po. dyrektora SP ZOZ Pajęczno. Pełnił tę funkcję przez rok i w tym czasie rozpoczął skuteczne działania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej szpitala, bez zwalniania personelu.

Doświadczony samorządowiec, radny powiatu pajęczańskiego wszystkich pięciu kadencji. Dwukrotnie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego komisji zdrowia i edukacji, był także wiceprzewodniczącym rady powiatu i członkiem zarządu powiatu.

Od 2002 roku należy do Prawa i Sprawiedliwości. Kolejną kadencję pełni funkcję członka zarządu okręgu sieradzkiego PiS i zarządu powiatowego PiS w Pajęcznie. Od 2006 r. jest także delegatem na krajowy kongres PiS.

Działał w NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowa i Regionu Ziemi Łódzkiej.

Żonaty, ma dwójkę dzieci. Syn jest stomatologiem, a córka – doktorantką Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane