Struktura organizacyjna urzędu

Oddział cudzoziemców do spraw legalizacji pobytu i pracy
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik Oddziału
Mariola Iskrzyńska-Strzałka
tel.: (+48) 42 42 664 17 82
pokój: 23, II piętro

Piotr Krawczykowski
p.o. zastępcy kierownika Oddziału cudzoziemców do spraw legalizacji pobytu i pracy
tel. 42 664 17 81
fax. 42 664 17 03
pokój 33 III piętro

Zadania:
 1. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności,
 5. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane