Struktura organizacyjna urzędu

Państwowa Straż Łowiecka
ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel.: (+48) 44 649-52-40
fax: (+48) 44 649-62-23
Pracownicy: znajdź pracownika

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej
Krystian Gruchała
tel.: (+48) 44 649-62-23, 607 456 041
pokój: 326

Do zakresu działania Państwowej Straży Łowieckiej należą sprawy zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego i szkodnictwa przyrodniczego, a w szczególności:

 1. kontrola realizacji przepisów ustawy Prawo łowieckie, w szczególności w zakresie:
  1. ochrony zwierząt,
  2. zwalczania kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego,
  3. dokonywania kontroli legalności skupu i obrotu zwierzyną,
  4. sprawdzania źródeł pochodzenia tusz zwierzyny lub ich części,
  5. zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego i przyrodniczego,
  6. kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
  7. nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełnione na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego,
  8. prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia w postępowaniu uproszczonym,
  9. prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed sądem rejonowym w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia środków zaskarżenia od rozstrzygnięć sądu rejonowego w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego;
 2. współdziałanie z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
 3. zagospodarowanie, w imieniu Skarbu Państwa, zwierzyny bezprawnie pozyskanej na terenach łowieckich polnych i na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz ustalenie wielkości środków uzyskanych z ich sprzedaży;
 4. ustalanie wielkości i wskazanie do pobrania, na rzecz Skarbu Państwa, ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną w obwodach łowieckich polnych i na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich;
 5. przekazywanie Polskiemu Związkowi Łowieckiemu trofeum ze zwierzyny bezprawnie pozyskanej do wykorzystania w celach dydaktycznych i wystawienniczych.

Państwowa Straż Łowiecka przy znakowaniu spraw używa symbolu "PSŁ".

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane