Struktura organizacyjna urzędu

Wieloosobowe stanowisko do spraw skarg, wniosków i petycji
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-13-27
fax: (+48) 42 664-11-60
Pracownicy: znajdź pracownika

Koordynator
Bożena Puzder
tel.: (+48) 42 664-13-27
pokój: 109
Zadania:
 • prowadzenie nadzoru nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków przez właściwe organy w zakresie uprawnień przyznanych ustawami Wojewodzie,
 • załatwianie skarg i wniosków dotyczących dyrektorów wydziałów oraz funkcjonowania co najmniej dwóch wydziałów,
 • sprawowanie nadzoru nad załatwianiem skarg i wniosków przez wydziały i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu, w tym wyznaczanie wydziału do załatwienia skargi lub wniosku,
 • sporządzanie analiz skarg i wniosków załatwianych przez Urząd
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane