Struktura organizacyjna urzędu

Oddział kontroli
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-11-77
fax: (+48) 42 664-11-60
Pracownicy: znajdź pracownika

p.o. Kierownika
Paweł Remisz
tel.: (+48) 42 664-11-77
Zadania:
 • wyznaczanie komórki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia kontroli wraz z obszarem kontroli w przypadkach spornych, bądź wynikających z potrzeb doraźnych,
 • opracowywanie projektu rocznego planu kontroli Urzędu,
 • koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad właściwym przeprowadzaniem kontroli, zgodnie z planem kontroli, przepisami prawa i przyjętymi procedurami,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności kontrolnej,
 • prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 • prowadzenie spraw dotyczących działalności tłumaczy przysięgłych.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane