Struktura organizacyjna urzędu

Wieloosobowe stanowisko do spraw zamówień publicznych
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
pok.: E 131
tel.: (+48) 42 664-11-05, (+48) 42 664-12-10
Pracownicy: znajdź pracownika

Zadania:

Wieloosobowego stanowiska do spraw zamówień publicznych:

 • prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych udzielanych przez Wojewodę lub Urząd oraz dbałość o właściwe i zgodne z prawem przeprowadzanie przetargów,
 • sporządzanie planu zamówień publicznych Urzędu na podstawie projektów planów zgłaszanych przez wydziały,
 • prowadzenie rejestru umów, których płatnikiem jest Wojewoda, Urząd lub innych zleconych umów,
 • prowadzenie rejestrów wniosków o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane