Struktura organizacyjna urzędu

Oddział Dochodów Urzędu
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Ewa Kasprowicz
tel.: (+48) 42 664-15-78
pokój: C 215

Kasa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znajduje się na II piętrze w pokoju C 208.

Godziny pracy:

 • pon., śr., czw., pt.: 8:30-10:30 i 13:00-15:00
 • wt.: 9:00-10:30 i 13:00-15:00
 • w dniu 24 grudnia (pracujący): 9:00-10:30
 • w ostatnim dniu roboczym roku: kasa nieczynna
Zadania:
 • obsługa księgowa rachunków bankowych dochodów Urzędu,
 • prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej w zakresie dochodów budżetowych,
 • ewidencjonowanie i kontrola rachunkowa dochodów związanych z działalnością Urzędu,
 • windykacja należności z tytułu opłat, kar i grzywien nałożonych przez organy uprawnione,
 • sprawozdawczość w zakresie dochodów budżetowych,
 • planowanie dochodów budżetu państwa przewidywanych do uzyskania przez Urząd oraz opracowywanie projektów planów finansowych i planów finansowych w tym zakresie, a także projektu harmonogramu i harmonogramu realizacji dochodów budżetowych dysponenta III stopnia,
 • wykonywanie czynności związanych z należnościami za nieruchomości powstałe po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane