Struktura organizacyjna urzędu

Oddział Dochodów Urzędu
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Ewa Kasprowicz
tel.: (+48) 42 664-15-78
pokój: C 215
Zadania:
 • obsługa księgowa rachunków bankowych dochodów Urzędu,
 • prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej w zakresie dochodów budżetowych,
 • ewidencjonowanie i kontrola rachunkowa dochodów związanych z działalnością Urzędu,
 • windykacja należności z tytułu opłat, kar i grzywien nałożonych przez organy uprawnione,
 • sprawozdawczość w zakresie dochodów budżetowych,
 • planowanie dochodów budżetu państwa przewidywanych do uzyskania przez Urząd oraz opracowywanie projektów planów finansowych i planów finansowych w tym zakresie, a także projektu harmonogramu i harmonogramu realizacji dochodów budżetowych dysponenta III stopnia,
 • wykonywanie czynności związanych z należnościami za nieruchomości powstałe po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane