Struktura organizacyjna urzędu

Oddział Obsługi Kierownictwa Urzędu
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-13, 42 664-11-01
Pracownicy: znajdź pracownika

Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 • Obsługa sekretariatów Wojewody, Wicewojewody i Dyrektora Generalnego;
 • Prowadzenie terminarza spotkań Wojewody, Wicewojewody i Dyrektora Generalnego;
 • obsługa administracyjno-biurowa doradców wojewody;
 • prowadzenie ewidencji kontroli przeprowadzanych w Urzędzie;

W oddziale obsługi Kierownictwa Urzędu funkcjonują samodzielne stanowiska doradców wojewody

 • podlegające bezpośrednio Wojewodzie i Wicewojewodzie, do których zadań należy w szczególności:
 • przygotowywanie opinii i ekspertyz w sprawach społecznych, gospodarczych i politycznych dla potrzeb Wojewody,
 • współpraca z ugrupowaniami politycznymi i organizacjami społecznymi.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane