Struktura organizacyjna urzędu

Oddział prezydialny
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
pok.: 114 D-F
tel.: (+48) 42 664-10-12, (+48) 42 664-11-01, (+48) 42 644-20-19
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Wanda Rutecka-Wybraniec
tel.: (+48) 42 664-10-12
pokój: 114 D-F
Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 • prowadzenie spraw dotyczących kontaktów i spotkań Wojewody i Wicewojewody z parlamentarzystami, organami administracji publicznej, partiami politycznymi i organizacjami społecznymi,
 • organizacja obchodów świąt narodowych i państwowych,
 • organizacja spotkań i wizyt przedstawicieli władz państwowych,
 • wykonywanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Wojewody, Wicewojewody i Dyrektora Generalnego, w tym między innymi przygotowywanie okolicznościowych przemówień, życzeń, listów gratulacyjnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu współpracy zagranicznej Wojewody,
 • przygotowywanie dokumentów i materiałów wymagających szczególnego zaangażowania Wojewody i Wicewojewody,
 • wypełnianie zobowiązań wynikających z przyjętych przez Wojewodę zaproszeń, patronatów i udziału w komitetach honorowych, w tym zakup upominków, pucharów i nagród,
 • koordynacja zadań związanych z realizacją funkcji Wojewody jako zwierzchnika zespolonej administracji rządowej w województwie oraz zadań w zakresie współdziałania z organami administracji niezespolonej,
 • analizowanie okresowych sprawozdań z działalności kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz informacji o działalności organów administracji niezespolonej przekazywanych Wojewodzie,
 • rozpatrywanie wniosków i prowadzenie spraw związanych z patronatami honorowymi Wojewody,
 • prowadzenie spraw związanych z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego,
 • prowadzenie spraw z zakresu orderów i odznaczeń państwowych, odznak resortowych oraz medali za długoletnie pożycie małżeńskie;
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane