Struktura organizacyjna urzędu

Oddział prasowy
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
pok.: bud. A, p. 119A
tel.: (+48) 42 664-13-41
fax: (+48) 42 664-13-42
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Łukasz Ślusarz
tel.: (+48) 42 664-13-22
Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 • informowanie o działaniach podejmowanych przez Wojewodę,
 • prowadzenie i redagowanie strony internetowej Urzędu oraz koordynacja i nadzór nad serwisami internetowymi prowadzonymi przez poszczególne wydziały,
 • obsługa publikacji płatnych komunikatów i ogłoszeń prasowych Wojewody,
 • współpraca ze służbami informacyjnymi jednostek administracji zespolonej i niezespolonej oraz z Centrum Informacyjnym Rządu i innymi służbami prasowymi administracji rządowej i samorządowej,
 • koordynacja polityki informacyjnej Wojewody i jednostek podległych Wojewodzie w sytuacjach kryzysowych.

W biurze działa kierujący oddziałem prasowym Rzecznik Prasowy Wojewody, który podlega bezpośrednio Wojewodzie.

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane