Struktura organizacyjna urzędu

Oddział systemów informatycznych
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-33

Zadania:

Do zakresu działań oddziału należy:

 • obsługa zadań Wojewódzkiego Administratora Systemów Informatycznych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej,
 • prowadzenie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe i rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej dotycząca gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby Urzędu,
 • zapewnienie wsparcia informatycznego oddziałom merytorycznym w zakresie dokonywania oceny stanu i efektywności pomocy społecznej.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane