Struktura organizacyjna urzędu

Oddział obsługi kancelaryjnej – Punkt Obsługi Klienta
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
pok.: 005, bud. C
tel.: (+48) 42 664-16-43, 42 664-14-15
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Teresa Zając
tel.: (+48) 42 664-16-96
pokój: 005
Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 • obsługa i monitorowanie obiegu dokumentów i korespondencji w Urzędzie zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt,
 • prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wysyłanej z Urzędu,
 • przygotowywanie korespondencji do wysyłki oraz rozliczanie usług pocztowych.

W strukturze oddziału obsługi kancelaryjnej funkcjonuje Punkt Obsługi Klienta, do którego zadań należy:

 • zapewnienie bezpośredniej obsługi klientów z wyłączeniem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Archiwum Zakładowego,
 • przyjmowanie klientów w sprawach skarg i wniosków,
 • udzielanie informacji o zakresie działania Urzędu, Wojewody, Wicewojewody i Dyrektora Generalnego, rządowej administracji zespolonej i jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie oraz o sposobach i trybach rozpatrywania spraw.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane