Struktura organizacyjna urzędu

Oddział Sprawozdawczości Zbiorczej
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-10-86, 42 664-14-58, 42 664-16-95
Pracownicy: znajdź pracownika

p.o. Kierownika
Agnieszka Szymańska
tel.: (+48) 42 664-10-86, 42 664-14-58
pokój: E 329
Zadania:
 • kontrola merytoryczna i formalno – rachunkowa jednostkowych, własnych, łącznych i zbiorczych sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych w układzie klasyfikacji budżetowej oraz zadaniowej,
 • sporządzanie łącznych sprawozdań dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej,
 • opracowywanie informacji:
  • półrocznych, kwartalnych i rocznych z wykonania budżetu Wojewody w układzie klasyfikacji budżetowej,
  • półrocznych i rocznych z wykonania budżetu Wojewody w układzie klasyfikacji zadaniowej,
  • miesięcznych, kwartalnych i rocznych na temat wydatkowania i zaangażowania środków pozyskanych z rezerw celowych budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 • rozliczanie środków i dotacji przyznanych w danym roku budżetowym w ramach ustawy budżetowej, z rezerwy Wojewody oraz decyzjami Ministra Finansów,
 • monitoring składek ZUS regulowanych przez państwowe jednostki budżetowe,
 • przygotowywanie wystąpień do Ministra Finansów dotyczących realizacji wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz dokonywanie operacji finansowych w tym zakresie,
 • opracowywanie innych informacji oraz sprawozdań wynikających z przepisów prawa bądź wytycznych.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane