Struktura organizacyjna urzędu

Oddział Płac
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-16-41, 42 664-16-04, 42 664-16-11, 42 664-11-87
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Bogusława Zając
tel.: (+48) 42 664-16-41
pokój: E 152
Zadania:

Do zakresu działania oddziału płac należy w szczególności:

 • sporządzanie list wypłat wynagrodzeń dla pracowników urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym,
 • obsługa finansowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • wypłata należności z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie analiz wykorzystania wydatków na wynagrodzenia.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane