Struktura organizacyjna urzędu

Oddział Wydatków Urzędu
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-12-44, (+48) 42 664-12-07
Pracownicy: znajdź pracownika

p.o. Kierownika
Emilia Goss
tel.: (+48) 42 664-12-28
pokój: E 125

Kasa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znajduje się na II piętrze w pokoju C 208.

Godziny pracy:

 • pon., śr., czw., pt.: 8:30-10:30 i 13:00-15:00
 • wt.: 9:00-10:30 i 13:00-15:00
 • w dniu 24 grudnia (pracujący): 9:00-10:30
 • w ostatnim dniu roboczym roku: kasa nieczynna
Zadania:

Do zakresu działania oddziału wydatków należy w szczególności:

 • obsługa księgowa rachunków bankowych Urzędu,
 • planowanie i opracowywanie projektów planów finansowych i planów finansowych wydatków Urzędu (we współpracy z właściwymi wydziałami Urzędu), realizacja wydatków Urzędu, ich rozliczanie oraz kontrolowanie zgodności z planem,
 • ewidencjonowanie dowodów księgowych oraz uzgadnianie ksiąg rachunkowych,
 • planowanie i realizacja wydatków Urzędu, ponoszonych w trakcie realizacji  programu lub projektu finansowanego ze środków z funduszy strukturalnych,
 • ich rozliczanie oraz kontrolowanie zgodności z planem,
 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej, dotyczącej projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych,
 • sporządzanie zapotrzebowań na środki pieniężne skierowane do dysponenta części 85/10- województwo łódzkie,
 • opracowywanie okresowych analiz dotyczących wykonania budżetu Urzędu oraz przewidywanego wykonania w zakresie wynagrodzeń,
 • realizacja i obsługa zobowiązań Skarbu Państwa,
 • prowadzenie ewidencji umów cywilnoprawnych wywołujących skutki finansowe
 • w zakresie budżetu Urzędu oraz realizacja operacji finansowych wynikających z tych umów,
 • rejestracja wniosków o zamówienia publiczne oraz umów, w tym dotyczących projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych,
 • sprawozdawczość w zakresie wydatków budżetowych, w tym dotyczących programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,
 • uzgadnianie ksiąg inwentarzowych prowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu w zakresie zgodności z ewidencją księgową.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane