Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Przechowywanie dokumentacji poszczególnych projektów zrealizowanych w ramach ZPORR
Wymagane dokumenty:

Dokumentacja związana z wdrażaniem i realizacją projektu

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także z Podręcznikiem procedur Instytucji Pośredniczącej dla ZPORR.
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-10-90, 42 664-16-21
fax: (+48) 42 664-10-88
Miejsce składania wniosku:Pokój nr 240
Telefon:

(+48) 42 664-16-21

Osoba prowadząca sprawę:

Pracownicy Oddziału Projektów i Programów Unijnych:

 • Katarzyna Czerwczak (tel. 42 664-11-52)
 • Piotr Mikorenda (tel. 42 664-11-56)
 • Sebastian Rakowski (tel. 42 664-11-52)
 • Beata Bilicz-Majka (tel. 42 664-15-51)
 • Piotr Kamiński (tel. 42 664-10-92)
Podstawa prawna:
 • Rozporządzenia Unii Europejskiej
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Podręcznik procedur Instytucji Pośredniczącej dla ZPORR
 • Podręcznik procedur wdrażania ZPORR
 • Wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane