Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Przyjmowanie i wydawanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR
Wymagane dokumenty:Pełnomocnictwo, dokument tożsamości, dokument potwierdzający wybór/powołanie na stanowisko, formularze zabezpieczeń
Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:
 1. W przypadku wydawania zabezpieczeń – 14 dni od dnia otrzymania pisma informującego o możliwości odbioru zabezpieczenia
 2. W przypadku przyjmowania zabezpieczeń – termin wyznaczony przez Instytucję Pośredniczącą zgodnie z właściwym zarządzeniem Dyrektora Generalnego Urzędu
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-10-90, 42 664-16-21
fax: (+48) 42 664-10-88
Miejsce składania wniosku:Pokój nr 235 i 240
Telefon:

(+48) 42 664-13-47, 42 664-11-52

Osoba prowadząca sprawę:Pracownicy Oddziału Realizacji i Kontroli Projektów:
 • Katarzyna Czerwczak (42 664-13-47)
 • Sebastian Rakowski (42 664-11-52)
Uwagi:
 • Podręcznik procedur Instytucji Pośredniczącej dla ZPORR
 • Umowa o dofinansowanie projektu
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane