Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dodatkowe informacje:

Dotyczy informacji publicznej, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz

Opłaty:

Koszty, jakie zostały poniesione przez urząd w związku ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Urząd w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Termin załatwienia sprawy:Do 14 dni
Jeśli informacja nie może zostać udostępniona w ciągu 14 dni, urząd powiadamia o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-10-90, 42 664-16-21
fax: (+48) 42 664-10-88
Miejsce składania wniosku:Wszystkie wydziały według właściwości
lokalizacja
Tryb odwoławczy:

W ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy udostępnienia informacji lub umorzenia postępowania.

Podstawa prawna:

Art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

Pliki do pobrania:
Wnioski i oświadczenia Wnioski on-line
 • Formularz
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane