Urząd Wojewódzki

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-10-00, 42 664-10-01
NIP: 725-10-28-465
REGON: 004 308 002

 

Godziny pracy:

 • pn, śr, czw, pt: 8.00-16.00
 • wt: 9.00-17.00

 

Godziny pracy Kasy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:

 • pon., śr., czw., pt.: 8:30-10:30 i 13:00-15:00
 • wt.: 9:00-10:30 i 13:00-15:00
 • w dniu 24 grudnia (pracujący): 9:00-10:30
 • w ostatnim dniu roboczym roku: kasa nieczynna

 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi:

 • jest państwową jednostką budżetową,
 • swoim zasięgiem działania obejmuje granice administracyjne województwa łódzkiego.

 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zapewnia wykonywanie zadań Wojewody Łódzkiego wynikających ze sprawowania przez wojewodę funkcji:

 • przedstawiciela Rady Ministrów w województwie łódzkim,
 • zwierzchnika zespolonej administracji rządowej,
 • organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego,
 • organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią,
 • reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane