Więcej komunikatów (archiwum)

Miesiąc:
10 października 2019

Uprzejmie informuję, że Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Łódzkiego przeprowadzi w dniu 8 listopada2019 roku (piątek)o godz. 16.00 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego Oddział Terenowy w Piotrkowie Trybunalskim, mieszczącym się pod adresem: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Gliniana 17 egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje, kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykladowców i wykładowców, prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane