Komunikaty

2 października 2017
Wyznaczenie terminu egzaminu dla kandydatów na instruktora nauki jazdy

Uprzejmie informuję, że Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Łódzkiego planuje przeprowadzenie w dniu 10 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 15.30 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi przy ul. Smutnej 28, egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane