Oddziały

Oddział paszportowy w Łodzi
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-14, 42 664-17-15
fax: (+48) 42 664-17-29
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Violetta Kubiak-Gniewisz
tel.: (+48) 42 664-17-28
pokój: parter, pok. 04/05
Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 • obsługa obywateli polskich w zakresie spraw paszportowych, w tym:
  • obsługa Paszportowego Systemu Informatycznego,
  • prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących utraty paszportów,
  • obsługa archiwum wniosków paszportowych,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących odmowy wydania lub unieważnienia paszportu,
  • egzekucja unieważnionych paszportów,
  • udzielanie informacji polskim placówkom dyplomatycznym w sprawach paszportowych;
 • opiniowanie wniosków dotyczących wydania książeczek żeglarskich;
 • obsługa rejestru kandydatów na członków spółdzielni mieszkaniowych.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane