Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie spraw dotyczących tłumaczy przysięgłych
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-16-47, 42 664-12-82
fax: (+48) 42 664-11-60
Osoba prowadząca sprawę:
 • Paweł Remisz;
 • Monika Pasieczyńska;
 • Katarzyna Laszczyk;
 • Izabela Marczak;
 • Izabella Bednarska;
 • Tomasz Kubera.
Podstawa prawna:

Art. 9 ust. 2, art. 19, art. 20, art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1222 ze zm. Regulamin Organizacyjny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane