Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad właściwym przeprowadzaniem kontroli, zgodnie z planem kontroli, przepisami prawa i przyjętymi procedurami
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-16-47, 42 664-12-82
fax: (+48) 42 664-11-60
Osoba prowadząca sprawę:
 • Piotr Pietrzak
 • Paweł Remisz
 • Bogumiła Cieśla-Fajks
 • Katarzyna Ambroziewicz
 • Przemysław Kościołek
Podstawa prawna:

Regulamin Organizacyjny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane