Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie nadzoru nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków przez właściwe organy w zakresie uprawnień przyznanych ustawami Wojewodzie
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-16-47, 42 664-12-82
fax: (+48) 42 664-11-60
Osoba prowadząca sprawę:
 • Bożena Puzder
 • Marta Więckowska
 • Jacek Reszka
 • Witold Majda
Podstawa prawna:

Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - art. 258 §. 1 pkt. 5 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane