Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Udostępnianie nieodpłatne następujących zbiorów przepisów prawnych i ich aktualizacja
Dodatkowe informacje:
 • Dzienniki Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitory Polskie
 • Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej
Termin załatwienia sprawy:Niezwłocznie
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Oddział obsługi prawnej
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-16-47, 42 664-12-82
fax: (+48) 42 664-11-60
Miejsce składania wniosku:bud. C, I p., pok. 104
Telefon:

(+48) 42 664-11-10

Osoba prowadząca sprawę:

Tomasz Szymczak

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane