Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie ewidencji aktów prawnych stanowionych przez kierownictwo urzędu
Dodatkowe informacje:

Aktów prawnych stanowionych przez Wojewodę Łódzkiego:

  • Rozporządzeń
  • Zarządzeń
  • Postanowień
  • Decyzji o wykreśleniu przedsiębiorstw państwowych z rejestru
  • Obwieszczeń
  • Zarządzeń stanowionych przez Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
  • Porozumień zawieranych przez Wojewodę Łódzkiego

Ww. zbiory aktów prawnych udostępniane są nieodpłatnie.

Termin załatwienia sprawy:Niezwłocznie
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Oddział obsługi prawnej
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-16-47, 42 664-12-82
fax: (+48) 42 664-11-60
Miejsce składania wniosku:bud. C, I p., pok. 104
Telefon:

(+48) 42 664-11-10

Osoba prowadząca sprawę:

Tomasz Szymczak

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206)

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane