Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie ewidencji aktów prawnych stanowionych przez kierownictwo urzędu
Dodatkowe informacje:

Aktów prawnych stanowionych przez Wojewodę Łódzkiego:

 • Rozporządzeń
 • Zarządzeń
 • Postanowień
 • Decyzji o wykreśleniu przedsiębiorstw państwowych z rejestru
 • Obwieszczeń
 • Zarządzeń stanowionych przez Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
 • Porozumień zawieranych przez Wojewodę Łódzkiego

Ww. zbiory aktów prawnych udostępniane są nieodpłatnie.

Termin załatwienia sprawy:Niezwłocznie
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Oddział obsługi prawnej
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-16-47, 42 664-12-82
fax: (+48) 42 664-11-60
Miejsce składania wniosku:bud. C, I p., pok. 104
Telefon:

(+48) 42 664-11-10

Osoba prowadząca sprawę:

Tomasz Szymczak

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206)

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane