Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Wykonywanie obsługi prawnej Wojewody i Urzędu
Dodatkowe informacje:
  • Zastępstwo prawne i procesowe w sprawach, w których stroną jest Wojewoda Łódzki lub Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  • Sporządzanie opinii prawnych na potrzeby Wojewody Łódzkiego, Wicewojewodów i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Oddział obsługi prawnej
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-16-47, 42 664-12-82
fax: (+48) 42 664-11-60
Osoba prowadząca sprawę:

Radcy prawni

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane