Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym przez Zespół ds. Egzekucji Administracyjnej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Dodatkowe informacje:

Przygotowanie realizacji wpływających do Wojewody Łódzkiego wniosków dyrektorów Oddziałów Regionalnych Wojskowych Agencji Mieszkaniowych o wszczęcie postępowania egzekucyjnego polegającego na opróżnieniu lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach Agencji, a także realizacji wniosków  wynikających z decyzji Wojewody Łódzkiego dotyczących odbierania nieruchomości pod budowę dróg i autostrad.

W przypadku otrzymania wniosku Oddział nadzoru prawnego nad działalnością samorządów przygotowuje projekty postanowień i pism do podpisu Wojewody Łódzkiego, w tym m.in. postanowień wszczynających, zawieszających i umarzających postępowanie  egzekucyjne, a także:

 • organizuje doręczenie zobowiązanym, skierowanych przez Wojewodę Łódzkiego tytułów wykonawczych do egzekucji,
 • przygotowuje na wyznaczony dzień egzekucję administracyjną oraz określa sposób wykonania obowiązku wskazanego w tytule wykonawczym,
 • koordynuje w dniu egzekucji pracę Zespołu ds. Egzekucji Administracyjnej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, który opróżnia lokal mieszkalny z ruchomości zobowiązanego lub odbiera nieruchomość pod inwestycje drogowe,
 • ustala koszty prowadzonej egzekucji administracyjnej.
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Oddział nadzoru prawnego i Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-16-47, 42 664-12-82
fax: (+48) 42 664-11-60
Telefon:

(+48) 42 664-11-90

Osoba prowadząca sprawę:

Zastępca Kierownika Andrzej Adamczyk

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 22czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367),
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm).
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane