Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie spraw związanych ze zmianami w podziale terytorialnym województwa w zakresie tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz
Wymagane dokumenty:

Wg rozporządzenia

Termin załatwienia sprawy:Do 31 marca - termin złożenia wniosku
Do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Oddział nadzoru prawnego i Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-16-47, 42 664-12-82
fax: (+48) 42 664-11-60
Miejsce składania wniosku:ŁUW
Telefon:(+48) 42 664-16-70
Osoba prowadząca sprawę:

Justyna Szymańska

Podstawa prawna:Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86, poz. 944 z późn. zm.)
Uwagi:Wnioskodawca: rada powiatu, rada miasta na prawach powiatu lub rada gminy
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane