Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie spraw związanych z rejestracją związków międzypowiatowych
Wymagane dokumenty:

Wg rozporządzenia

Termin załatwienia sprawy:Wynikający z kpa
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Oddział nadzoru prawnego i Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-16-47, 42 664-12-82
fax: (+48) 42 664-11-60
Telefon:(+48) 42 664-11-10
Osoba prowadząca sprawę:

Justyna Szymańska

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. z 2001 r., Nr 131, poz. 1472)

Uwagi:Wnioskodawcy: rady powiatów
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane