Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie spraw w zakresie ustalania, zmiany i znoszenia urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz ich określeń rodzajowych
Wymagane dokumenty:

Wg ustawy

Termin załatwienia sprawy:
  • do 31 marca danego roku - termin złożenia wniosku,
  • ustalenie, zmiana lub zniesienie urzędowej nazwy następuje z dniem 1 stycznia roku następnego
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Oddział nadzoru prawnego i Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-16-47, 42 664-12-82
fax: (+48) 42 664-11-60
Miejsce składania wniosku:ŁUW
Telefon:(+48) 42 664-11-10
Osoba prowadząca sprawę:

Justyna Szymańska

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612)
Uwagi:Wnioskodawca: rada gminy
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane