Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie rejestru organów samorządu terytorialnego
Dodatkowe informacje:
  • Imienny wykaz i dane tele - adresowe organów samorządu terytorialnego - udostępniany nieodpłatnie
  • Bieżące aktualizowanie danych
Termin załatwienia sprawy:Niezwłocznie
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Oddział nadzoru prawnego i Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-16-47, 42 664-12-82
fax: (+48) 42 664-11-60
Telefon:(+48) 42 664-11-10
Osoba prowadząca sprawę:Justyna Szymańska
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane