Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Ocena stanu i efektywności pomocy społecznej
Dodatkowe informacje:

Powyższe zadanie realizowane jest w ramach prowadzonej sprawozdawczości statystycznej oraz nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa

Wymagane dokumenty:

W oparciu o druki sprawozdawcze oraz ustalenia dokonane podczas kontroli

Termin załatwienia sprawy:bez określenia terminu
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział do spraw rodziny
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Miejsce składania wniosku:j. w.
Telefon:

+48 (42) 664 20 07, 664 20 11

Podstawa prawna:

Art. 22 pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane