Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Wydawanie zaświadczeń potwierdzających status ZPCH
Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o wydanie zaświadczenia,
  2. opłata skarbowa w wysokości 17 zł
Opłaty:

opłata skarbowa w wysokości 17 zł
(opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu – GETIN BANK S.A., nr konta:
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016,
tytuł płatności: nazwa podmiotu, adres oraz rodzaj opłaty)

Termin załatwienia sprawy:7 dni
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział wsparcia i integracji
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Miejsce składania wniosku:j.w.
Telefon:

(042) 664 20 05

Osoba prowadząca sprawę:

Marzena Roczon - inspektor
e-mail: marzena.roczon@lodz.uw.gov.pl
Włodzimierz Skowronek - starszy inspektor

Tryb odwoławczy:

brak

Podstawa prawna:

art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. z 2005 r. Nr 181, poz.1524).

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane