Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Nadzór nad placówkami zapewniającymi całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
Dodatkowe informacje:

Kontrola i nadzór prowadzone są zgodnie z planem kontroli lub na wniosek organu prowadzącego oraz w związku ze złożonymi skargami.

Wymagane dokumenty:

Termin kontroli zgodnie z planem kontroli.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział do spraw rodziny
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Tryb odwoławczy:

Przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego od zaleceń pokontrolnych w ciągu 14 dni od daty otrzymania protokołu.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593).
 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, Poz.739 , z dnia 17.05.2005)
 3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, Poz.740 , z dnia 17.05.2005)
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane