Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Wpis do rejestru ośrodków przyjmujących turnusy rehabilitacyjne
Wymagane dokumenty:
 1. Dokument potwierdzający prawo własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości
 2. Opinia Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Opłaty:

brak opłat

Termin załatwienia sprawy:30 dni w przypadku złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami)
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział wsparcia i integracji
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Miejsce składania wniosku:Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
91-302 Łódź, ul. Snycerska 8
Telefon:

do Wydziału Polityki Społecznej (042) 664 20 05;
do RCPS (042) 203 48 00

Osoba prowadząca sprawę:

Michał Mikina – sekretarz

Tryb odwoławczy:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Podstawa prawna:

Art. 10d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 6, poz. 33); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694)

Pliki do pobrania:
Wnioski i oświadczenia Wnioski on-line
 • Sprawa załatwiana w trybie on-line
Akty prawne
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane