Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami przez organy zewnętrzne (NIK, MG, P) w zakresie realizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dodatkowe informacje:

Zadanie jest realizowane poprzez przekazywanie przez Dyrektorów urzędów pracy protokołów z kontroli zewnętrznych do zapoznania się przez pracowników Oddziału

Wymagane dokumenty:

Protokoły z przeprowadzonych kontroli przez organy zewnętrzne

Opłaty:

brak

Termin załatwienia sprawy:Niezwłocznie po zakończeniu kontroli i podpisaniu protokołu pokontrolnego
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział nadzoru rynku pracy
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Miejsce składania wniosku:nie dotyczy
Osoba prowadząca sprawę:

Pracownicy zespołów kontrolnych w Oddziale

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001)

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane