Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Organizowanie i prowadzenie kontroli realizacji zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez wojewódzki i powiatowe urzędy pracy
Dodatkowe informacje:

Kontrole są przeprowadzane w urzędach pracy województwa i u partnerów rynku pracy poprzez badanie dokumentów i na podstawie składanych wyjaśnień przez pracowników urzędów pracy.

Wymagane dokumenty:

Upoważnienie podpisane przez Wojewodę lub osobę upoważnioną.

Termin załatwienia sprawy:Zgodnie z rocznym planem kontroli
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział nadzoru rynku pracy
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Telefon:

(042) 664 20 67, 664 20 68

Osoba prowadząca sprawę:

Pracownicy Oddziału Nadzoru Rynku Pracy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 69 z 2008 r., poz. 415 z późn. zm.)

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane