Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Reagowanie na sygnały interesantów dotyczące działalności urzędów pracy
Dodatkowe informacje:

Zadanie realizowane jest poprzez przyjmowanie skarg i wniosków składanych przez interesantów powiatowych urzędów pracy

Wymagane dokumenty:

Pismo z własnoręcznym podpisem, z którego wynika, że osoba bezrobotna jest niezadowolona z działalności urzędu pracy

Opłaty:

brak opłat

Termin załatwienia sprawy:Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział nadzoru rynku pracy
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Miejsce składania wniosku:Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru Rynku Pracy
Kancelaria Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
Piotrkowska 104, 90-004 Łódź
lub
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru Rynku Pracy
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
Telefon:

(042) 664 20 67, 664 20 68

Osoba prowadząca sprawę:

Pracownicy Oddziału Nadzoru Rynku Pracy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 69 z 2008 r., poz. 415 z późn. zm.)

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane