Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz nadzór nad działalnością ośrodków adopcyjno – opiekuńczych
Dodatkowe informacje:

Kontrola i nadzór pedagogiczny sprawowany jest m.in.: poprzez przeprowadzanie kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli oraz kontroli doraźnych z wniosku organu prowadzącego lub na skutek złożonych skarg i wniosków

Wymagane dokumenty:

Zgodnie z planem kontroli lub wniosek strony

Opłaty:

brak

Termin załatwienia sprawy:W przypadku złożenia wniosku albo skargi w ciągu 30 dni (zgodnie z § 35 kpa)
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział do spraw rodziny
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Miejsce składania wniosku:
 • Wojewoda Łódzki
  90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • Wydział Polityki Społecznej
  90 – 056 Łódź, ul. Roosevelta 18
Telefon:

(042) 664 20 56, 664 20 08

Osoba prowadząca sprawę:

Barbara Szczepańska – kierownik Oddziału ds. Społecznych,
e-mail:barbara.szczepanska@lodz.uw.gov.pl
Magdalena Sobczyk - Wierzbicka - inspektor wojewódzki
e-mail: magdalena.sobczyk-wierzbicka@lodz.uw.gov.pl
Robert Pipiński – inspektor wojewódzki
e-mail: robert.pipinski@lodz.uw.gov.pl

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz 728 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad kontroli nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placówkach opiekuńczo - wychowawczych z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 214 poz. 1812 z późn. zm.).
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z dnia 23 marca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 61 poz. 543 z późn. zm.).
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo -wychowawczych z dnia 19 października 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 201 poz. 1455).
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1457)
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1457 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno – opiekuńczych oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno – opiekuńczych, a także warunków lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1266),
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 45),
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane