Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Ustalanie sposobu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dodatkowe informacje:

Powyższe zadanie jest realizowane w ramach prowadzonego nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa

Wymagane dokumenty:

W oparciu o dokonane ustalenia kontrolne lub na wniosek strony

Termin załatwienia sprawy:W przypadku złożenia wniosku w ciągu miesiąca (zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego)
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział do spraw rodziny
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Miejsce składania wniosku:j.w.
Telefon:

+48 (42) 664 20 07, 664 20 09

Podstawa prawna:

Art. 22 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane