Pracownicy

  • Komórka: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Paulina Gnatek-Mirowska p.o. Zastępcy Kierownika
Przemysław Irzyniec (+48) 42 664-16-42 Starszy Inspektor Wojewódzki
Beata Jabłońska (+48) 42 664-20-27 Kierownik
Anna Jarzyńska (+48) 42 664 20 15 Starszy Inspektor
Katarzyna Jentkiewicz (+48) 42 664 10 37 Inspektor Wojewódzki
Anna Jochemczak (+48) 42 664 10 37 Starszy Inspektor Wojewódzki
Maria Jóźwiak (+48) 42 664-20-30 Starszy Inspektor Wojewódzki
Agnieszka Juljańska-Pietrzak (+48) 42 664 10 37 Inspektor Wojewódzki
Katarzyna Kaczorowska-Kowalczyk (+48) 42 664-20-15 Starszy Inspektor
Izabela Kaźmierczak (+48) 42 664 10 51 Starszy Inspektor Wojewódzki
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane