Oddziały

Oddział planowania i analiz
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-44
fax: (+48) 42 664-20-10
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Teodozja Basta
tel.: (+48) 42 664-14-25
pokój: 205
Zadania:

Do zadań oddziału należy:

 • monitoring i analiza wykorzystania środków budżetowych, wnioskowanie o uruchomienie środków dla jednostek samorządu terytorialnego oraz rozliczanie dotacji przydzielonych tym jednostkom, za wyjątkiem programów rządowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu:
  • planowania i realizacji budżetu Wojewody w zakresie nadzorowanym przez Wydział,
  • przydzielania dodatkowych środków z rezerw celowych lub rezerwy ogólnej budżetu państwa,
 • dokonywanie, w zakresie właściwości oddziału analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów pomocy społecznej przyjętą przez samorząd województwa, z uwzględnieniem założeń przewidzianych w strategii,
 • obsługa budżetowa Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie łódzkim oraz nadzór nad realizacją planu wydatków w zakresie ustalonym w zarządzeniu Wojewody w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie łódzkim;
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane