Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Wprowadzanie obszarów udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz wydawanie w tych sprawach zarządzeń zastępczych wojewody.
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Oddział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) (42) 664 11 75, (42) 664 11 85
fax: (+48) 42 664-11-99
Miejsce składania wniosku:Wydział Infrastruktury i Rolnictwa jw. (sekretariat - pok. 405) lub Kancelaria Wojewody Łódzkiego
Telefon:

(+48)  42 664-13-51, 42 664-13-40, 42 664-11-18, 42 664-12-22, 42 664-16-45, 42 664 11-58

Osoba prowadząca sprawę:

Magdalena Gawrysiak, Malwina Cyrek, Dorota Drzewiecka, Rafał Jendrys, Magdalena Kusa, Magdalena Matysiak, Mateusz Papierak, Maria Sosnowska, Joanna Szmigielska

Pokój:  340, 339, 338, 337a, 343

Podstawa prawna:

Art. 96 ust. 1 oraz art. 208 ust. 2 Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126)

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane