Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Opiniowanie lokalizacji linii kolejowych o znaczeniu państwowym w zakresie zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego
Wymagane dokumenty:

Wniosek wraz z załącznikiem graficznym

Termin załatwienia sprawy:Zgodnie z Kpa
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Oddział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) (42) 664 11 75, (42) 664 11 85
fax: (+48) 42 664-11-99
Miejsce składania wniosku:Wydział Infrastruktury i Rolnictwa jw. (sekretariat- pok. 405) lub Kancelaria Wojewody Łódzkiego
Telefon:

(+48) 42 664-13-40, 664-11-58

Osoba prowadząca sprawę:

Maria Sosnowska, Rafał Jendrys

Pokój: 339, 343

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: art. 9o ust. 3 pkt 4 lit. g ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727 z późn. zm.)

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane