Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Przekazywanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców danych w zakresie wpisanych do rejestru Wojewody Łódzkiego ośrodków szkolenia, ODTJ oraz wydanych świadectw kwalifikacji zawodowej
Dodatkowe informacje:

Dotyczy obowiązku przekazywania danych w zakresie: ośrodków szkolenia, ODTJ oraz wydanych świadectw kwalifikacji zawodowej na podstawie ustawy

Termin załatwienia sprawy:
 • 14 dni w przypadku zgłaszania ośrodków szkolenia i ODTJ
 • 21 dni w przypadku zgłaszania informacji o wydanych świadectwach kwalifikacji zawodowej
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Oddział komunikacji i inwestycji
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) (42) 664 11 75, (42) 664 11 85
fax: (+48) 42 664-11-99
Telefon:

(+48) 42 664 11 59

Osoba prowadząca sprawę:

Halina Gajewicz, pok. 407

Podstawa prawna:Art. 39g ust. 10 pkt 1 i 39c ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.)
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane